Møt oss på Smarte Veger og Baner – 27. september 2017 – Gamle Museet, Oslo

Bli med fordi
Med planer for investeringer i veger og baner de neste ti årene på nesten tusen milliarder kroner, tas det i Nasjonal Transportplan et historisk løft. I september er planen vedtatt av Stortinget, og fagetatene skal begynne sitt arbeid. Og utfordringene er mange.

Hva vil jeg lære?
Strenge miljøkrav og sterk befolkningsvekst i byområdene gir nye og krevende utfordringer innen transport og mobilitet. Hva trengs av innovasjon og nytenking må til for å nå ambisjonene som er satt? Svarene gis av landets fremste fagfolk på konferansen Smarte veger og baner – 27. september i Oslo!

Hvem møter jeg?
På konferansen vil du være sammen med sentrale nøkkelpersoner innen politisk og teknisk utforming av morgendagens veg- og transportløsninger. For ansatte i Statens vegvesen, NSB, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandørene av ITS-systemer vil dette være en naturlig arena. Samtidig vil også premissgiverne for en grønnere transporthverdag, politikerne, her finne en arena hvor politikken og teknikken forenes. Elektronix stiller som partner på Smarte Veger og Baner. Vi leverer systemløsninger innen industrielt nettverk, sikkerhet og overvåking, samt industrielle pc-systemer. Vi kan bistå med hele prosessen rundt utvikling, design av løsning, test og klargjøring. Med sterke merkenavn i vårt produktsortiment kan vi tilby komplette løsninger. Møt oss på messen.

Meld deg på her

Se programmet her