Norautron Group AS dotterbolag Elektronix, med verksamhet i Norge, Sverige, och Finland är mycket glada över att kunna tillkännage att man den 5:e juli 2016 avtalat om att förvärva verksamheten i Finnox OY i Finland. Förvärvet stärker Elektronix närvaro på den nordiska marknaden för visuella övervakningssystem, bidrar med tydliga försäljningsrelaterade synergier samt kompletterar företagets totalerbjudande mot den allt mer nyanserade IP-surveillance marknaden.

– Vi är mycket glada över att kunna tillkännage att vi avtalat om att förvärva verksamheten i Finnox OY. Finnox har, så som Elektronix, en tydlig fokus på nära kundsamarbeten, kompetens och värdeaddition. Förvärvet är ett steg i vår strategi att utveckla Elektronix position som Nordens ledande distributör av lösningar inom Security & Surveillance, Industrial Computing och Industrial Networking, berättar Monica June Myklebust Øyen, Nordisk CEO på Elektronix AS.

– Det känns oerhört spännande för oss i Elektronix att nu ta nästa steg i att utveckla vårt finska erbjudande just som vår verksamhet i Finland befinner sig i sin starkaste utvecklingsfas någonsin. Den nya strukturen kommer att bidra till att i betydande grad stärka vårt totalerbjudande inom Security & Surveillance samtidigt som vi erhåller viktig kompetens inom management och försäljning. Vi kommer nu i än högre grad kunna kundanpassa vårt produkterbjudande och samtidigt ytterligare accelerera tempot i den tjänstefieringsprocess som vi kontinuerligt bedriver, fortsätter Juha Järvinen, CEO på Elektronix AB och OY.

– Elektronix är en perfekt partner till Finnox för att utveckla vår verksamhet till nästa nivå. Företagen delar såväl DNA som generell värdegrund, vilket är centralt i den kommande integrationsprocessen som inleds direkt efter semesterperioden. Det skall bli oerhört spännande att tillsammans med det finska teamet inom Elektronix OY bygga Finlands ledande aktör inom vårt område, tillägger Marco Ylä-Kojola, CEO på Finnox OY.

– Det faktum att vår omsättning inom affärsområdet Security & Surveillance nu ökar väsentligt i Finland kommer att bidra till att ge oss ytterligare kommersiella och kompetensrelaterade konkurrensfördelar på vår marknad. Med detta steg befäster vi vår ställning som marknadsledare inom området för visuella säkerhetssystem, vilket vi bedömer som mycket väsentligt i dagens marknadssituation, avslutar Stefan Aimer, Nordisk försäljnings- och marknadsdirektör på Elektronix.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Monica June Myklebust Øyen, Daglig leder/CEO Elektronix AS. Tel: +47 67 58 77 77 eller + 47 91 39 08 91
E-mail: monica@elektronix.no

Juha Järvinen, CEO, Elektronix AB. Tel: +46 (0)70 778 51 50 or +358 (0)40 179 50 99
E-mail: juha.jarvinen@elektronix.se

Stefan Aimer, Nordisk Försäljnings- och Marknadschef, Elektronix AB. Tel: +46 (0)70 778 49 50
E-mail: stefan.aimer@elektronix.se

Marco Ylä-Kojola, CEO, Finnox OY. Tel: +358 (0)50 331 14 89
E-mail: marco@finnox.fi